Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu edukacyjnym obejmującym szkolenia i warsztaty szkoleniowe skierowane do osób, które wychowują, opiekują się, uczą czy w inny sposób wspomagają rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie następujących zagadnień :

1. PRAWNE I FAKTYCZNE ASPEKTY DORASTANIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU – szkolenie obejmować będzie przedstawienie zarówno przewidzianych prawem jak i innowacyjnych ścieżek edukacyjnych , form opieki i zatrudnienia w okresie poedukacyjnym, a także aspektów prawnych okresu dorastania i dorosłości osób z autyzmem, w tym kwestii możliwości częściowego i całkowitego ubezwłasnowolnienia i form zabezpieczenia prawnego ich przyszłości. Poruszone zostaną kwestie istniejących form instytucjonalnych i nieformalnych rozwiązań częściowo lub całkowicie wspieranego zamieszkania tych osób na przykładach polskich i innych krajów. Część szkolenia będzie poświęcona moderowanej dyskusji panelowej o przyszłości lokalnej społeczności osób z autyzmem.

2. PROBLEMATYKA SEKSUALNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZE SPEKTRUM AUTYZMU – obejmować będzie, ogólną problematyka dorastania seksualnego osób z autyzmem. Kwestię reagowania na przejawy seksualności małego dziecka, jak pomóc własnemu dziecku dorosnąć. Problem masturbacji w okresie dojrzewania i właściwe sposoby reagowania na nią, a także inne „trudne” przejawy seksualności. Propozycje rozmów z dziećmi o seksie, miłości, małżeństwie, prokreacji. Problem ochrony dziecka przed wykorzystaniem seksualnym.

3. ZACHOWANIA TRUDNE OKRESU DORASTANIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU – wprowadzające w problematykę zachowań trudnych – agresja, autoagresja, różnego rodzaju czynności obsesyjne, sztywne i powtarzalne wzorce aktywności i zainteresowań i innego rodzaju zachowania trudne do zaakceptowania przez otoczenie. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z ich przyczynami i przetestowanymi strategiami postępowania w razie ich wystąpienia i nasilania się.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia są udzielane w pod nr tel. 606 279 382