Zapraszamy na ciekawe szkolenia kierowane głównie do nauczycieli pracujących z osobami ze spektrum autyzmu oraz specjalistów.

 

Zakres szkoleń:

Szkolenie 1 : „Planowanie terapii osób ze spektrum autyzmu”  10h (szkoleniowych)

Jednodniowe szkolenie w formie interaktywnego wykładu z częścią warsztatową obejmujące:

1. Konstrukcja programów terapeutycznych woparciu o diagnozę funkcjonalną
2. Wpływ zaburzeń sensorycznych na deficyty rozwoju komunikacji i relacji społecznych w autyzmie dziecięcym
3. Organizacja miejsca nauki, terapii i środowiska wychowawczego dziecka ze spektrum autyzmu
4. Plany aktywności jako oś wsparcia dziecka i rodziny
5. Wykorzystanie planów aktywności w różnych sytuacjach terapeutycznych, edukacyjnych i życiowych
6. Wspieranie etapów rozwoju zabawy u dziecka ze spektrum autyzmu

Szkolenie 2  : „Zarządzanie zachowaniami trudnymi w pracy z grupą u osób z autyzmem”  10h (szkoleniowych)

Jednodniowe szkolenie w formie interaktywnego wykładu wprowadzające w problematykę trudnych aspektów komunikacji z osobami autystycznymi :

Niezależnie od poziomu funkcjonowania, każde dziecko ma prawo przebywać w grupie rówieśniczej. Poznawać kolegów i uczyć się, jak żyć z innymi ludźmi. Zajęcia grupowe dla osób ze spektrum autyzmu mogą mieć bardzo różną formę, zawsze jednak zmierzają do tego samego celu – wspierania rozwoju relacji społecznych i komunikacji. Podczas szkolenia wyposażymy uczestników w umiejętności planowania i realizacji zajęć grupowych dla osób ze spektrum, niezależnie od poziomu ich funkcjonowania.

Pokażemy również, jak skutecznie zarządzać „trudnymi zachowaniami” osób ze spektrum autyzmu podczas aktywności grupowych, w różnych środowiskach.

Nasi szkolący to:

Joanna Ławicka
Pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezes Fundacji Prodeste. Autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera” oraz wielu innych znaczących publikacji dotyczących całościowych zaburzeń rozwojowych. Jest pomysłodawcą i koordynatorem  licznych projektów mających na celu podniesienie standardów życia osób autystycznych.  Od wielu lat jest cenionym diagnostą a także czynnym terapeutą indywidualnym i rodzinnym. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla osób z ASD oraz pracuje jako terapeuta na turnusach i koloniach. Czynna  uczestniczka licznych szkoleń, kursów, konferencji naukowych. W roku 2016 była prelegentem na XI Autism-Europe Congress w Edynburgu.

Urszula Ratajczak
Pedagog specjalny, neurologopeda, mediator rodzinny. Prowadzi spotkania specjalistyczne, warsztaty, zajęcia terapeutyczne i wychowawcze na turnusach rehabilitacyjnych i koloniach. Od wielu lat – trener na szkoleniach Fundacji Prodeste. W latach 2014-2016 koordynator programu edukacji medialnej „[email protected] z autyzmem”, „Letnia Akademia Sztuki” oraz „Muzeum przyjazne osobie z autyzmem” dofinansowanych przez MKiDN. Jest realizatorką zajęć i warsztatów w ramach projektów: Fundacji Generator „Mój przyjaciel film”.Autorka rozmów z Januszem Zaorskim, Anną Dymną i Bohdanem Smoleniem na temat terapii i roli teatru w terapii do portalu internetowego dobraterapia. Autorka artykułów w czasopiśmie „Charaktery”.

 

Zapraszamy!!!