PROJKET AUTYZM JAK TO DZIAŁA

20 października 2018

PROJEKT AUTYZM JAK TO DZIAŁA

info aktualności

formularz zgłoszeniowy do AJTDZSzkolenia 2017

29 września 2017

Zapraszamy na ciekawe szkolenia kierowane głównie do nauczycieli pracujących z osobami ze spektrum autyzmu oraz specjalistów.

 

Zakres szkoleń:

Szkolenie 1 : „Planowanie terapii osób ze spektrum autyzmu”  10h (szkoleniowych)

Jednodniowe szkolenie w formie interaktywnego wykładu z częścią warsztatową obejmujące:

1. Konstrukcja programów terapeutycznych woparciu o diagnozę funkcjonalną
2. Wpływ zaburzeń sensorycznych na deficyty rozwoju komunikacji i relacji społecznych w autyzmie dziecięcym
3. Organizacja miejsca nauki, terapii i środowiska wychowawczego dziecka ze spektrum autyzmu
4. Plany aktywności jako oś wsparcia dziecka i rodziny
5. Wykorzystanie planów aktywności w różnych sytuacjach terapeutycznych, edukacyjnych i życiowych
6. Wspieranie etapów rozwoju zabawy u dziecka ze spektrum autyzmu

Szkolenie 2  : „Zarządzanie zachowaniami trudnymi w pracy z grupą u osób z autyzmem”  10h (szkoleniowych)

Jednodniowe szkolenie w formie interaktywnego wykładu wprowadzające w problematykę trudnych aspektów komunikacji z osobami autystycznymi :

Niezależnie od poziomu funkcjonowania, każde dziecko ma prawo przebywać w grupie rówieśniczej. Poznawać kolegów i uczyć się, jak żyć z innymi ludźmi. Zajęcia grupowe dla osób ze spektrum autyzmu mogą mieć bardzo różną formę, zawsze jednak zmierzają do tego samego celu – wspierania rozwoju relacji społecznych i komunikacji. Podczas szkolenia wyposażymy uczestników w umiejętności planowania i realizacji zajęć grupowych dla osób ze spektrum, niezależnie od poziomu ich funkcjonowania.

Pokażemy również, jak skutecznie zarządzać „trudnymi zachowaniami” osób ze spektrum autyzmu podczas aktywności grupowych, w różnych środowiskach.

Nasi szkolący to:

Joanna Ławicka
Pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezes Fundacji Prodeste. Autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera” oraz wielu innych znaczących publikacji dotyczących całościowych zaburzeń rozwojowych. Jest pomysłodawcą i koordynatorem  licznych projektów mających na celu podniesienie standardów życia osób autystycznych.  Od wielu lat jest cenionym diagnostą a także czynnym terapeutą indywidualnym i rodzinnym. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla osób z ASD oraz pracuje jako terapeuta na turnusach i koloniach. Czynna  uczestniczka licznych szkoleń, kursów, konferencji naukowych. W roku 2016 była prelegentem na XI Autism-Europe Congress w Edynburgu.

Urszula Ratajczak
Pedagog specjalny, neurologopeda, mediator rodzinny. Prowadzi spotkania specjalistyczne, warsztaty, zajęcia terapeutyczne i wychowawcze na turnusach rehabilitacyjnych i koloniach. Od wielu lat – trener na szkoleniach Fundacji Prodeste. W latach 2014-2016 koordynator programu edukacji medialnej „[email protected] z autyzmem”, „Letnia Akademia Sztuki” oraz „Muzeum przyjazne osobie z autyzmem” dofinansowanych przez MKiDN. Jest realizatorką zajęć i warsztatów w ramach projektów: Fundacji Generator „Mój przyjaciel film”.Autorka rozmów z Januszem Zaorskim, Anną Dymną i Bohdanem Smoleniem na temat terapii i roli teatru w terapii do portalu internetowego dobraterapia. Autorka artykułów w czasopiśmie „Charaktery”.

 

Zapraszamy!!!

 Drużyna Chappiego

24 sierpnia 2015

zajęcia kopia

Dni Otwartych Drzwi w WTZ w Jeleniej Górze

8 października 2014

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, są placówką prowadzoną przez Jeleniogórskie Koło Państwowego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Wsparcie uzyskują tam dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie. Informujemy, że w dniach 14-16 października odbywają się Dni Otwartych Drzwi, można zobaczyć jak radzą sobie uczestnicy, poznać bliżej placówkę. Warsztaty otwierają się w tych dniach dla wszystkich zainteresowanych odwiedzinami w godzinach 9.00-14.00.

Plakat DOD 72 2014 ziNowe szkolenia

30 sierpnia 2014

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu edukacyjnym obejmującym szkolenia i warsztaty szkoleniowe skierowane do osób, które wychowują, opiekują się, uczą czy w inny sposób wspomagają rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie następujących zagadnień :

1. PRAWNE I FAKTYCZNE ASPEKTY DORASTANIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU – szkolenie obejmować będzie przedstawienie zarówno przewidzianych prawem jak i innowacyjnych ścieżek edukacyjnych , form opieki i zatrudnienia w okresie poedukacyjnym, a także aspektów prawnych okresu dorastania i dorosłości osób z autyzmem, w tym kwestii możliwości częściowego i całkowitego ubezwłasnowolnienia i form zabezpieczenia prawnego ich przyszłości. Poruszone zostaną kwestie istniejących form instytucjonalnych i nieformalnych rozwiązań częściowo lub całkowicie wspieranego zamieszkania tych osób na przykładach polskich i innych krajów. Część szkolenia będzie poświęcona moderowanej dyskusji panelowej o przyszłości lokalnej społeczności osób z autyzmem.

2. PROBLEMATYKA SEKSUALNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZE SPEKTRUM AUTYZMU – obejmować będzie, ogólną problematyka dorastania seksualnego osób z autyzmem. Kwestię reagowania na przejawy seksualności małego dziecka, jak pomóc własnemu dziecku dorosnąć. Problem masturbacji w okresie dojrzewania i właściwe sposoby reagowania na nią, a także inne „trudne” przejawy seksualności. Propozycje rozmów z dziećmi o seksie, miłości, małżeństwie, prokreacji. Problem ochrony dziecka przed wykorzystaniem seksualnym.

3. ZACHOWANIA TRUDNE OKRESU DORASTANIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU – wprowadzające w problematykę zachowań trudnych – agresja, autoagresja, różnego rodzaju czynności obsesyjne, sztywne i powtarzalne wzorce aktywności i zainteresowań i innego rodzaju zachowania trudne do zaakceptowania przez otoczenie. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z ich przyczynami i przetestowanymi strategiami postępowania w razie ich wystąpienia i nasilania się.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia są udzielane w pod nr tel. 606 279 382