Szkolenia 2017

Wrzesień 29 2017

Zapraszamy na ciekawe szkolenia kierowane głównie do nauczycieli pracujących z osobami ze spektrum autyzmu oraz specjalistów.

 

Zakres szkoleń:

Szkolenie 1 : „Planowanie terapii osób ze spektrum autyzmu”  10h (szkoleniowych)

Jednodniowe szkolenie w formie interaktywnego wykładu z częścią warsztatową obejmujące:

1. Konstrukcja programów terapeutycznych woparciu o diagnozę funkcjonalną
2. Wpływ zaburzeń sensorycznych na deficyty rozwoju komunikacji i relacji społecznych w autyzmie dziecięcym
3. Organizacja miejsca nauki, terapii i środowiska wychowawczego dziecka ze spektrum autyzmu
4. Plany aktywności jako oś wsparcia dziecka i rodziny
5. Wykorzystanie planów aktywności w różnych sytuacjach terapeutycznych, edukacyjnych i życiowych
6. Wspieranie etapów rozwoju zabawy u dziecka ze spektrum autyzmu

Szkolenie 2  : „Zarządzanie zachowaniami trudnymi w pracy z grupą u osób z autyzmem”  10h (szkoleniowych)

Jednodniowe szkolenie w formie interaktywnego wykładu wprowadzające w problematykę trudnych aspektów komunikacji z osobami autystycznymi :

Niezależnie od poziomu funkcjonowania, każde dziecko ma prawo przebywać w grupie rówieśniczej. Poznawać kolegów i uczyć się, jak żyć z innymi ludźmi. Zajęcia grupowe dla osób ze spektrum autyzmu mogą mieć bardzo różną formę, zawsze jednak zmierzają do tego samego celu – wspierania rozwoju relacji społecznych i komunikacji. Podczas szkolenia wyposażymy uczestników w umiejętności planowania i realizacji zajęć grupowych dla osób ze spektrum, niezależnie od poziomu ich funkcjonowania.

Pokażemy również, jak skutecznie zarządzać „trudnymi zachowaniami” osób ze spektrum autyzmu podczas aktywności grupowych, w różnych środowiskach.

Nasi szkolący to:

Joanna Ławicka
Pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezes Fundacji Prodeste. Autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera” oraz wielu innych znaczących publikacji dotyczących całościowych zaburzeń rozwojowych. Jest pomysłodawcą i koordynatorem  licznych projektów mających na celu podniesienie standardów życia osób autystycznych.  Od wielu lat jest cenionym diagnostą a także czynnym terapeutą indywidualnym i rodzinnym. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla osób z ASD oraz pracuje jako terapeuta na turnusach i koloniach. Czynna  uczestniczka licznych szkoleń, kursów, konferencji naukowych. W roku 2016 była prelegentem na XI Autism-Europe Congress w Edynburgu.

Urszula Ratajczak
Pedagog specjalny, neurologopeda, mediator rodzinny. Prowadzi spotkania specjalistyczne, warsztaty, zajęcia terapeutyczne i wychowawcze na turnusach rehabilitacyjnych i koloniach. Od wielu lat – trener na szkoleniach Fundacji Prodeste. W latach 2014-2016 koordynator programu edukacji medialnej „[email protected] z autyzmem”, „Letnia Akademia Sztuki” oraz „Muzeum przyjazne osobie z autyzmem” dofinansowanych przez MKiDN. Jest realizatorką zajęć i warsztatów w ramach projektów: Fundacji Generator „Mój przyjaciel film”.Autorka rozmów z Januszem Zaorskim, Anną Dymną i Bohdanem Smoleniem na temat terapii i roli teatru w terapii do portalu internetowego dobraterapia. Autorka artykułów w czasopiśmie „Charaktery”.

 

Zapraszamy!!!

 Drużyna Chappiego

Sierpień 24 2015

zajęcia kopia

Dni Otwartych Drzwi w WTZ w Jeleniej Górze

Październik 8 2014

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, są placówką prowadzoną przez Jeleniogórskie Koło Państwowego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Wsparcie uzyskują tam dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie. Informujemy, że w dniach 14-16 października odbywają się Dni Otwartych Drzwi, można zobaczyć jak radzą sobie uczestnicy, poznać bliżej placówkę. Warsztaty otwierają się w tych dniach dla wszystkich zainteresowanych odwiedzinami w godzinach 9.00-14.00.

Plakat DOD 72 2014 ziNowe szkolenia

Sierpień 30 2014

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu edukacyjnym obejmującym szkolenia i warsztaty szkoleniowe skierowane do osób, które wychowują, opiekują się, uczą czy w inny sposób wspomagają rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie następujących zagadnień :

1. PRAWNE I FAKTYCZNE ASPEKTY DORASTANIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU – szkolenie obejmować będzie przedstawienie zarówno przewidzianych prawem jak i innowacyjnych ścieżek edukacyjnych , form opieki i zatrudnienia w okresie poedukacyjnym, a także aspektów prawnych okresu dorastania i dorosłości osób z autyzmem, w tym kwestii możliwości częściowego i całkowitego ubezwłasnowolnienia i form zabezpieczenia prawnego ich przyszłości. Poruszone zostaną kwestie istniejących form instytucjonalnych i nieformalnych rozwiązań częściowo lub całkowicie wspieranego zamieszkania tych osób na przykładach polskich i innych krajów. Część szkolenia będzie poświęcona moderowanej dyskusji panelowej o przyszłości lokalnej społeczności osób z autyzmem.

2. PROBLEMATYKA SEKSUALNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZE SPEKTRUM AUTYZMU – obejmować będzie, ogólną problematyka dorastania seksualnego osób z autyzmem. Kwestię reagowania na przejawy seksualności małego dziecka, jak pomóc własnemu dziecku dorosnąć. Problem masturbacji w okresie dojrzewania i właściwe sposoby reagowania na nią, a także inne „trudne” przejawy seksualności. Propozycje rozmów z dziećmi o seksie, miłości, małżeństwie, prokreacji. Problem ochrony dziecka przed wykorzystaniem seksualnym.

3. ZACHOWANIA TRUDNE OKRESU DORASTANIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU – wprowadzające w problematykę zachowań trudnych – agresja, autoagresja, różnego rodzaju czynności obsesyjne, sztywne i powtarzalne wzorce aktywności i zainteresowań i innego rodzaju zachowania trudne do zaakceptowania przez otoczenie. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z ich przyczynami i przetestowanymi strategiami postępowania w razie ich wystąpienia i nasilania się.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia są udzielane w pod nr tel. 606 279 382