Diagnoza

       Jeśli masz ważenie, że rozwój Twojego dziecka nie przebiega prawidłowo i wzbudza to Twój niepokój, najlepiej umówić się na wizytę w wielospecjalistycznym ośrodku diagnostycznym, ponieważ lekarze pierwszego kontaktu nie mają specjalistycznej wiedzy z zakresu szerokiego spektrum autyzmu i najczęściej nie zauważają charakterystycznych oznak, widocznych dla specjalisty już w pierwszych trzech latach życia dziecka. (szczegóły w zakładce” Autyzm” – „niepokojące objawy”)

Pamiętaj, że w przypadku spektrum autyzmu, wczesna diagnoza i jak najszybciej podjęta terapia mogą odegrać kluczową rolę w lepszym funkcjonowaniu Twojego dziecka w przyszłości.

Jak diagnozować autyzm?

Diagnozę autyzmu stawia zespół specjalistów: psychiatra, psycholog, pedagog specjalny, w oparciu o kryteria diagnostyczne zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD- 10. Im wcześniej dziecko zostanie zdiagnozowane i im wcześniej rozpoczęta zostanie intensywna terapia tym większa jest szansa na poprawę jego stanu. Aktualnie stosowane metody terapii dają szansę na znaczną poprawę funkcjonowania dziecka z autyzmem. Terapia powinna być jednakże intensywna, systematyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W efekcie tylko tak prowadzonej terapii objawy autyzmu mogą stać się dyskretne i słabo nasilone. Całościowa terapia autyzmu obejmuje terapię psychologiczno- pedagogiczną, terapię logopedyczną, oddziaływania ukierunkowane na regulację odbioru i przetwarzania bodźców płynących z otoczenia (terapia SI), a także leczenie zaburzeń somatycznych. Osoby z autyzmem mają indywidualnie mniej lub bardziej nasilone problemy z odbiorem bodźców zmysłowych (wzrokowych, słuchowych, czuciowych itd.), co może wpływać znacząco na ich rozwój, zachowanie lub może rozpraszać ich uwagę. W przypadku nasilonych problemów z nadwrażliwością lub zbyt małą wrażliwością, może im to sprawiać duży dyskomfort, ból i cierpienie. Konieczne jest dbanie o ogólny stan zdrowia osób z autyzmem ponieważ dodatkowe choroby mogą znacznie pogarszać ich funkcjonowanie i nasilać zaburzenia sensoryczne. W całościowej opiece nad dziećmi i dorosłymi osobami autystycznymi bardzo istotne jest również odpowiednie wspieranie rodziców i całego otoczenia. Ze względu na fakt iż, u większości osób niepełnosprawność z powodu autyzmu pozostaje do końca życia problemy rodzin osób dorosłych wiążą się z zapewnieniem całodobowej opieki i wsparcia. Największą trudnością jest nieznajomość specyfiki problemów i potrzeb osób z autyzmem przez otoczenie i instytucje pomocowe. Wiele rodzi potrzebuje pomocy finansowej na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznej i systematycznej terapii.

Kryteria diagnostyczne przy rozpoznaniu całościowych zaburzeń rozwojowych.


Zgodnie z klasyfikacją zaburzeń psychicznych i zachowania stanowiącą istotną część Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów zdrowotnych (ICD-10) autyzm dziecięcy oznaczony jest symbolem F84.0 w dziale F84 o nazwie – całościowe zaburzenia rozwojowe. Do całościowych zaburzeń rozwojowych zaliczono:

• F84.0 – Autyzm dziecięcy,
• F84.1 – Autyzm atypowy,
• F84.2 – Zespół Retta,
• F84.3 – Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne,
• F84.4 – Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi,
• F84.5 – Zespół Aspergera,
• F84.8 – Inne całościowe zaburzenia rozwojowe,
• F84.9 – Całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone.

PLACÓWKI

Placówki na terenie Wrocławia i okolicy, do których możesz się zwrócić o pomoc:

  • Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „CELESTYN” NZOZ, Mikoszów 27, tel. 071 395 81 01, 57-100 Strzelin

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. Janusza Korczaka SPZOZ, Al. Kasprowicza 64/66 tel. 071 323 64 09, 51-137 Wrocław

  • Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży-Poradnia Zdrowia Psychicznego,Poradnia dla osób z Autyzmem Dziecięcym 51-116 Wrocław ul. Wołowska 9, tel. 071 352 84 12

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Podwale 13, tel. 071 355 63 61, 50-043 Wrocław

  • Istnieją również inne miejsca, powstają nowe gdzie udzielą Ci fachowej pomocy. ( szczegóły na dole strony)*

Przydatne informacje:

Placówki na terenie woj. Dolnośląskiego, udzielające pomocy osobom z autyzmem

Wykorzystanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych jako jednej z form wsparcia dla osób z aytyzmem

System edukacji w Polsce dla osób z autyzmem

Przepisy w polskim prawie dotyczące osób z autyzmem

*Jeśli jesteś mieszkańcem Jeleniej Góry i okolic, możesz zwrócić się do nas bezpośrednio poprzez Punkt konsultacyjny, telefonicznie lub mailowo . Postaramy się udzielić wszelkiej pomocy.