praca w fundacji

Fundacja poszukuje osób i instytucji chcących nawiązać współpracę.

Poszukujemy wolontariuszy,

których praca w dużej mierze polegałby na pomocy w obsłudze projektów realizowanych przez Fundację, polegających na organizacji i realizacji działań terapeutycznych i sportowych, organizacji imprez tematycznych, organizacji szkoleń dla rodziców, rehabilitantów i nauczycieli.

Poszukujemy specjalistów

Mając na uwadze brak placówek i miejsc ukierunkowanych na pomoc terapeutyczną dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi na naszym terenie, budujemy bazę terapeutów-wykwalifikowanych specjalistów, nauczycieli oligofrenopedagogów, oraz osób z praktyką w terapii warsztatowej z dziećmi niepełnosprawnymi, chcących brać udział w realizacji projektów terapeutycznych., już pracujących lub chcących pracować z dziećmi o profilu autystycznym, o specjalizacjach:

  • neurologopedów i logopedów;

  • pedagogów specjalnych;

  • terapeutów zajęciowych.

  • psychologów;

  • psychiatrów dziecięcych;

  • SI Integracji Sensorycznej;

  • trenerów sportowych;

Zapraszamy do współpracy również organizacje i instytucje zainteresowane realizacją podobnych celów. Chętnie podejmiemy wspólne działania w projektach partnerskich.

Mamy w planach projekty terapeutyczne dla dzieci, do których przeprowadzenia niezbędna będzie wykwalifikowana kadra. Chcemy również zorganizować cykl szkoleń, poszerzających wiedzę i kwalifikacje nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu. W przyszłości planujemy budowę ośrodka specjalistycznego dla dzieci i osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.