Punkt konsultacyjny

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

dla osób i rodzin dotkniętych autyzmem

 

 • profilaktyka i wczesna interwencja
 • mobilizowanie zasobów i źródeł wsparcia
 • analiza i poprawa jakości przestrzeni życiowej

 

Zakres usług punktu konsultacyjno-informacyjnego:

poradnictwo społeczno-prawne;

poradnictwo informacyjne;

poradnictwo psychologiczne.

Podmioty, którym Punkt będzie świadczył usługi:

rodzicom i opiekunom prawnym osób z autyzmem;

dorosłym osobom ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi;

specjalistom pracującym z osobami dotkniętymi autyzmem i ich rodzinami;

instytucjom publicznym i nie publicznym np. nauczycielom, terapeutów, lekarzom pierwszego kontaktu;

organizacjom pozarządowym;

innym zainteresowanym osobom

 

Pomoc w punkcie konsultacyjnym udzielana jest bezpłatnie w siedzibie fundacji

od poniedziałku do piątku.

Wizytę należy poprzedzić telefonicznie.

 

 

 

Zgłoś się do nas :

 

 • Jeżeli jesteś rodzicem i niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka. Masz wątpliwości i podejrzewasz że jego rozwój nie przebiega prawidłowo. Otrzymujesz niepokojące sygnały od innych osób przebywających z Twoim dzieckiem o „dziwnych” i „nietypowych” zachowaniach u dziecka, kojarzonych z autyzmem.

 • Jesteś rodzicem dziecka z autyzmem i potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego przedszkola lub szkoły dla Twojego dziecka.

 • Jesteś rodzicem dziecka z autyzmem i potrzebujesz informacji o metodach terapii.

 • Poszukujesz specjalistów: terapeutów zajęciowych, psychologów i psychiatrów.

 • Jesteś członkiem rodziny dziecka z autyzmem i chciałbyś polepszyć relacje pomiędzy Tobą a dzieckiem.

 • Jesteś kolegą osoby z autyzmem lub Zespołem Aspergera i chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej na temat specyfiki życia takiej osoby i trudnościach jakie napotykasz w relacjach z nią .

 • Jesteś nauczycielem dziecka z autyzmem lub Zespołem Aspergera i chciałbyś się dowiedzieć, co oznacza indywidualne podejście w przypadku dzieci z autyzmem.

 • Jesteś uczniem z autyzmem lub Zespołem Aspergera, masz kłopoty w szkole, nie potrafisz sobie z nimi poradzić i potrzebujesz pomocy.

 • Jesteś osobą z autyzmem i spotykasz się z niezrozumieniem ze strony rodziny, przyjaciół i współpracowników.

 • Jesteś świadkiem złego traktowania dziecka lub osoby z autyzmem, chciałbyś mu pomóc.

Punkt konsultacyjny prowadzony jest przez Fundację Autika

Pomoc w punkcie konsultacyjnym udzielana jest bezpłatnie.

PRAWNIK I DOŚWIADCZENI RODZICE udzielą informacji i wskazówek w następujących obszarach:

funkcjonowania instytucji i organizacji wspierających osoby niepełnosprawne;

ulg i uprawnień przysługujących z tytułu niepełnosprawności;

dostępnych programów PFRON;

dostępnych zasiłków;

wsparcia w wypełnianiu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy;

zagadnień prawa rodzinnego i cywilnego;

rzecznictwa przed organami i instytucjami;

wsparcia w zakresie sporządzania koniecznych pism i wniosków;

informacji w innych problemowych sytuacjach prawnych.

PEDAGOG SPECJLANY i PSYCHOLOG udzieli informacji w następującym zakresie:

niepokojących objawów w rozwoju Państwa dziecka;

informacji na temat form i metod terapii i rehabilitacji;

informacji na temat miejsc, gdzie poszukiwać pomocy diagnostycznej, terapeutycznej i psychologicznej;

wsparcia w zakresie problemów emocjonalnych;

innych porad i informacji psychologicznych, terapeutycznych oraz z zakresu edukacji terapeutycznej.

Oczekujemy, że poprzez informacyjną działalność punktu nastąpi:

poprawę jakości życia rodzin obarczonych problemem autyzmu;

wzrost świadomości rodziców i opiekunów osób ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi

w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb;

poszerzenie zakresu wiedzy

wzrost motywacji samych osób niepełnosprawnych z autyzmem do pokonywania własnych ograniczeń i ich aktywności w procesie integracji ze środowiskiem.