punkt konsultacyjny

Pomoc w punkcie konsultacyjnym udzielana jest w siedzibie naszej fundacji

od poniedziałku do piątku

Na wizytę należy umówić się telefonicznie pod nr kom. 606 279 382

.

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

dla osób i rodzin dotkniętych autyzmem

 • profilaktyka i wczesna interwencja
 • mobilizowanie zasobów i źródeł wsparcia
 • analiza i poprawa jakości przestrzeni życiowej

.

.

Zakres usług punktu konsultacyjno-informacyjnego:

poradnictwo społeczno-prawne;

poradnictwo informacyjne;

poradnictwo psychologiczne.

Podmioty, którym Punkt będzie świadczył usługi:

rodzicom i opiekunom prawnym osób z autyzmem;

dorosłym osobom ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi;

specjalistom pracującym z osobami dotkniętymi autyzmem i ich rodzinami;

instytucjom publicznym i nie publicznym np. nauczycielom, terapeutów, lekarzom pierwszego kontaktu;

organizacjom pozarządowym;

innym zainteresowanym osobom

.

Udzielamy informacji i wskazówek w następujących obszarach:

 • funkcjonowania instytucji i organizacji wspierających osoby niepełnosprawne;
 • ulg i uprawnień przysługujących z tytułu niepełnosprawności;
 • dostępnych programów PFRON;
 • dostępnych zasiłków;
 • wsparcia w wypełnianiu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • zagadnień prawa rodzinnego i cywilnego;
 • rzecznictwa przed organami i instytucjami;
 • wsparcia w zakresie sporządzania koniecznych pism i wniosków;
 • informacji w innych problemowych sytuacjach prawnych.

A także informacji w następującym zakresie:

 • niepokojących objawów w rozwoju Państwa dziecka;
 • informacji na temat form i metod terapii i rehabilitacji;
 • informacji na temat miejsc, gdzie poszukiwać pomocy diagnostycznej, terapeutycznej i psychologicznej;
 • wsparcia w zakresie problemów emocjonalnych;
 • innych porad i informacji psychologicznych, terapeutycznych oraz z zakresu edukacji terapeutycznej.

.

.

Zgłoś się do nas :

 • Jeżeli jesteś rodzicem i niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka. Masz wątpliwości i podejrzewasz że jego rozwój nie przebiega prawidłowo. Otrzymujesz niepokojące sygnały od innych osób przebywających z Twoim dzieckiem o „dziwnych” i „nietypowych” zachowaniach u dziecka, kojarzonych z autyzmem.
 • Jesteś rodzicem dziecka z autyzmem i potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego przedszkola lub szkoły dla Twojego dziecka.
 • Jesteś rodzicem dziecka z autyzmem i potrzebujesz informacji o metodach terapii.
 • Poszukujesz specjalistów: terapeutów zajęciowych, psychologów i psychiatrów.
 • Jesteś członkiem rodziny dziecka z autyzmem i chciałbyś polepszyć relacje pomiędzy Tobą a dzieckiem.
 • Jesteś kolegą osoby z autyzmem lub Zespołem Aspergera i chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej na temat specyfiki życia takiej osoby i trudnościach jakie napotykasz w relacjach z nią .
 • Jesteś nauczycielem dziecka z autyzmem lub Zespołem Aspergera i chciałbyś się dowiedzieć, co oznacza indywidualne podejście w przypadku dzieci z autyzmem.
 • Jesteś uczniem z autyzmem lub Zespołem Aspergera, masz kłopoty w szkole, nie potrafisz sobie z nimi poradzić i potrzebujesz pomocy.
 • Jesteś osobą z autyzmem i spotykasz się z niezrozumieniem ze strony rodziny, przyjaciół i współpracowników.
 • Jesteś świadkiem złego traktowania dziecka lub osoby z autyzmem, chciałbyś mu pomóc.