Kolekcja zdjęć podopiecznych Chłopcy - malec, nastolatek i dorosły młody mężczyzna oraz dwie śliczne dziewczynki siedzące razem na jednym krześle

O Fundacji

O FUNDACJI

Fundacja Autika powstała z inicjatywy rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Jej misją jest niesienie wszelkiej pomocy:

  • osobom niepełnosprawnym, w szczególności dzieciom,
  • dzieciom i dorosłym osobom ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi i ich rodzinom,
  • dzieciom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich.
chłopiec w rozczochranych włosach niepewnie patrzy w górę
mały chłopiec na czterokołowym jeździku

NASZE CELE

Postawiliśmy sobie cele, które w miarę rozwoju fundacji będziemy realizować! Oto kilka z nich.

  • pomoc w diagnostyce dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rehabilitacja i terapia,
  • budowanie i umacnianie więzi rodzinnych i społecznych – pomoc rodzinom dotkniętych autyzmem, zagrożonym wykluczeniem społecznym, patologicznym.
  • tworzenie miejsc i placówek świadczących pomoc w formie zajęć terapeutycznych i aktywizujących,
  • poradnictwo,
  • reprezentowanie interesów osób z autyzmem,
  • wdrażanie do pracy osób dorosłych ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi.

Powstanie Fundacji jest odpowiedzią na ogromne potrzeby regionu w zakresie wsparcia rodzin zmagających się z problemami autyzmu. Swoje działania kierujemy głównie do mieszkańców powiatu jeleniogórskiego.

Poszukujemy osób potrzebujących pomocy (podopiecznych), chętnych do aktywnej współpracy jak i innych podmiotów, których cele są zbieżne z naszymi działaniami.

Czekamy także na wolontariuszy, których praca na rzecz fundacji polegałaby w głównej mierze na pomocy w obsłudze projektów fundacyjnych z zakresu rehabilitacji i imprez dla dzieci oraz organizacji szkoleń dla rodziców, terapeutów i nauczycieli. Szczegóły w zakładce „Praca w Fundacji”.

Chcąc realizować nasze cele bardzo liczymy na współpracę instytucji samorządowych i rządowych.

ZARZĄD FUNDACJI

Osoby zarządzające Fundacją dokładają wszelkich starań, aby efektywnie realizować misję.
Prowadzenie tak wszechstronnej działalności nie byłoby możliwe bez Zarządu, Rady oraz oddanych pracowników i wolontariuszy.
dorota

Dorota Przybylska

Prezes Zarządu Fundacji Autika
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Europejskiego. Rzeczoznawca z zakresu wyceny nieruchomości o uprawnieniach państwowych. Kobieta- tytan pracy. Jak sama mówi los napisał jej tak scenariusz, że swoją wiedzę może wykorzystywać w najlepszy sposób. Zgodnie z własnym pragnieniem salę sądową zamieniła na biurko w fundacji i od prawie 10 lat służy poradami, wspiera w procesie uzyskiwania diagnozy, planowania wsparcia i uzyskiwania koniecznych w opiece nad osobami autystycznym orzeczeń zaświadczeń etc. Doskonały organizator, ścisły umysł o potwierdzającym regułę zmyśle artystycznym. Wrażliwa, inteligentna, pełna empatii, kierująca się w życiu “duchem prawa” i troską o bliźnich. Autorka wszystkich wniosków o dofinansowania szkoleń, projektów, zajęć, doskonała koordynatorka i twardo stąpająca po ziemi negocjatorka. Jej wieloletnia praca społeczna i zaangażowanie zostało w 2019 roku ukoronowane tytułem Osobowość Roku w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA naszego powiatu.
fbtmdn

Joanna Klaga

Wiceprezes Zarządu Fundacji Autika
Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej. Współpracę z fundacją rozpoczęła w 2016 roku przyjmując obowiązki rzecznika prasowego. Odpowiedzialna za kontakty z mediami, promocję działań fundacji w przestrzeni medialnej, pozyskiwanie wsparcia, sponsorów, negocjacje związane z działaniami projektowymi. Swoje doświadczenie zawodowe, umiejętności komunikacyjne oraz kontakty skutecznie wykorzystuje w codziennej pracy na rzecz naszych podopiecznych. Zorganizowana i zdeterminowana w dążeniu do celu, rogata dusza ubrana w artystycznie przyozdobioną powłokę pełną tatuaży, myśląc nieszablonowo znajduje ukryte, boczne furtki, pokrętnymi ścieżkami prowadzące do celu.
urszula

Urszula Patronik

Członek Rady Nadzorczej
Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pedagog specjalny, arteterapeuta o wyjątkowej wrażliwości na potrzeby dzieci autystycznych. Animatorka kultury również o specjalizacji teatralnej, znakomicie odnajdująca się w projektach artystycznych. Siła spokoju i racjonalnego planowania skontrastowana z talentem aktorskim i wielką miłością do sceny. To dzięki jej zaangażowaniu nasi podopieczni mogą uwalniać swoje ukryte talenty, na warsztatach i zajęciach.
michal

Michał Klaga

Członek zarządu
Z wykształcenia ekonomista, od lat z sukcesem prowadzący w Karpaczu ośrodek wypoczynkowy. Z zamiłowania górołaz, entuzjasta turystyki wysokogórskiej i górskich biegów, introwertyczne usposobienie zrównoważone skutecznym działaniem. Wspierał fundację od 2018 r. , od 2020 już jako członek zarządu odpowiedzialny za strategię przeprowadzanych działań, logistykę i analizę projektów.
Magdalena

Magdalena Sułkowska

Członek zarządu
Niezastąpiona organizatorka naszych działań, dokładna, słowna, skupiona na celu. W Fundacji najczęściej przygotowuje i wspiera projekty miękkie. Z doskonałym podejściem do młodzieży, komunikatywnością na miarę swojego radiowego doświadczenia, jest żywą reklamą naszych działań i dobrą duszą w najtrudniejszych chwilach.