dłoń dorosłego podtrzymuje dłoń dziecka Pomoc

Praca w fundacji

Poszukujemy wolontariuszy

których praca w dużej mierze polegałby na pomocy w obsłudze projektów realizowanych przez Fundację, polegających na organizacji i realizacji działań terapeutycznych i sportowych, organizacji imprez tematycznych, organizacji szkoleń dla rodziców, rehabilitantów i nauczycieli.

Poszukjemy specjalistów

Mając na uwadze brak placówek i miejsc ukierunkowanych na pomoc terapeutyczną dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi na naszym terenie, budujemy bazę terapeutów-wykwalifikowanych specjalistów, nauczycieli oligofrenopedagogów, oraz osób z praktyką w terapii warsztatowej z dziećmi niepełnosprawnymi, chcących brać udział w realizacji projektów terapeutycznych., już pracujących lub chcących pracować z dziećmi o profilu autystycznym, o specjalizacjach:

  • neurologopedów i logopedów;
  • pedagogów specjalnych;
  • terapeutów zajęciowych.
  • psychologów;
  • psychiatrów dziecięcych;
  • SI Integracji Sensorycznej;
  • trenerów sportowych

Zapraszamy do współpracy również organizacje i instytucje zainteresowane realizacją podobnych celów. Chętnie podejmiemy wspólne działania w projektach partnerskich.

 

Mamy w planach projekty terapeutyczne dla dzieci, do których przeprowadzenia niezbędna będzie wykwalifikowana kadra. Chcemy również zorganizować cykl szkoleń, poszerzających wiedzę i kwalifikacje nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu. W przyszłości planujemy budowę ośrodka specjalistycznego dla dzieci i osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.