ksiazki-strony-linki

Książki, filmy i strony www poruszające temat autyzmu.

Poniżej znajdą Państwo szeroki katalog książek, filmów i stron internetowych szeroko poruszający tematykę autyzmu:

 • Święcicka Joanna: Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela, 2014, Impuls
 • Radomska R.: Autyzm bez łez Historia przywracania naszej córki światu, 2013, Wyd.ITKM
 • Umińska Agnieszka: Autyzm i zespół Aspergera. Porady lekarza rodzinnego, 2013, literat
 • Robison John Elder : Patrz mi w oczy. Moje życie z zespołem Aspergera, 2013, LINIA
 • Attwood Tony : Zespół Aspergera Kompletny przewodnik, 2013, Harmonia
 • Sher Barbara :  Gry i zabawy we wczesnej interwencji. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego, 2013, Harmonia
 • Sabik Magdalena, Szczypczyk Anna : Zabawy dla dzieci z autyzmem, 2012, Harmonia
 • Claire Grand:  Autyzm I Zespół Aspergera, 2012, Studio Emka
 • Zalewski Grzegorz :  Inne, ale nie gorsze O dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice, 2012, LINIA
 • Likens Aaron :  Odnaleźć Kansas. Zespół Aspergera rozszyfrowany, 2012, eSPe
 • Gallardo M., Gallardo M.: Maria i Ja, Wydawnictwo EGMONT POLSKA SP. Z O.O., Warszawa 2012
 • Kuleczka-Raszewska Maria, Markowska Dorota : Uczę się poprzez ruch. Program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną, 2012, Harmonia
 • Borkowska Agnieszka, Grotowska Beata : Codzienność dziecka z zespołem Aspergera. okiem rodzica i terapeuty  2012, Harmonia
 • Olechnowicz Hanna, Wiktorowicz Robert : Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego + płyta CD, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Teitelbaum Osnat, Teitelbaum Philip : Czy moje dziecko ma autyzm. Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu 2012, Harmonia
 • Preißman Christine: Zespół Aspergera. Teoria i praktyka, 2012, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • Bąbel P., Ostaszewski P., Suchowierska M. : Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania, 2012, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • Święcicka Joanna: Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela, , 2012, impuls
 • Pióro Barbara: Czy kochasz Małego Misia. O wychowaniu dziecka z zespołem Aspergera, 2012, impuls
 • Bowen M., Plimley L.: Włączenie uczniów z autyzmem w środowisko szkolne. Poradnik, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2012
 • Winczura B. (red.): Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Trudne ścieżki rozwoju, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2012, wyd. I
 • Borys-Kierszniewska W., Dorociak H., Dyrda K., Jankowska M., Józefowicz J., Kościuczuk Ł., Kukanow Sz., Makowska M., Wilder E., Wiśniewski P., Wroniszewska M., Zalewski J.:Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z Zespołem Aspegera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2012
 • Anuszkiewicz M., Brzazgoń-Dziecioł K., Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych?, Dolnośląski Instytut Doradczy DID, Wrocław 2011
 • Attwood T.: Zespół Aspergera. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006.
 • AUTICA, Wydawca: Fundacja SYNAPSIS, zeszyt nr 2/2006.
 • De Clercq Hilde:Autyzm od wewnątrz –przewodnik, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS Warszawa 2007.
 • Dorociak H., Dyrda K., Gałka U., Jankowska M, Łasocha A., Płucienniczak K., Rymsza A., Sobolewska E., Wroniszewska M., Wroniszewski M.: Koncepcja Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2010. 
 • Fast Y. i inni, Zespół Aspergera i NLD, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2008.
 • Florance Ch., Gazzaniga M.: Siła miłości, Świat Książki, Warszawa 2006.
 • Frith Uta.: AUTYZM. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 • Fundacja SYNAPSIS we współpracy z Partnerami projektu “Partnerstwo dla Rain Mana”: jak stworzyliśmy Pracownię Rzeczy Różnych SYNAPSIS i Farmę Życia, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2008Gałka U., Pisarska E., Dziecko z autyzmem w szkole i przedszkolu, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, Warszawa 2009
 • Grandin T., Myślenie obrazami, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2006.
 • Grandin T., Johnson C., Zrozumieć zwierzęta, MEDIA RODZINA, Poznań 2011
 • Grandin T., Johnson C., Zwierzęta czynią nas ludźmi, MEDIA RODZINA, Poznań 2011
 • Janssen K., Mój brat jak huragan, Novus Orbis, Sopot 2007.
 • Kessick R., Autyzm i dieta. O czym warto wiedzieć, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010
 • Jędrzejewska-Wróbel Roksana.: Kosmita, Fundacja ING Dzieciom, Bielsko-Biała 2008.
 •  Kossakowska Z., Pęczkowska E.: W poszukiwaniu wsparcia. Analiza dostępności usług diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2008.
 • Lundine V., Smith C., Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Praktyczne materiały dla szkół, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2008
 • McAndless Jaquelyn.: Dzieci z głodującymi mózgami. Przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.
 • McGovern Cammie.: Spójrz mi w oczy, Wydawnictwo Otwarte, 2008
 • Mesibov G., Thomas J. B., Chapman S. M., Schopler E.: TTAP Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH (TEACCH Transition Assessment Profile), Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2009
 • Moor J: Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym, Wydawnictwo Cyklady, Łódź,Warszawa 2006.
 • Notbohm E., 10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem, Wydawnictwo: Świat Książki, 2009
 • Pasterny H., Tandem w szkocką kratkę, Wydawnictwo CREDO, Katowice 2010
 • Pietras T., Witusik A., Gałecki P.: Autyzm-epidemiologia, diagnoza i terapia, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010
 • Seach D., Lloyd M., Preston M., Pomóż dziecku z autyzmem, Wydawnictwo K.E. Liber,Warszawa 2006.
 • Świeża O., Jakubowska M., Marasek J.: Raport z realizacji projektu WYRÓWNAĆ SZANSE terapia i wsparcie niewidomych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2010.
 • The National Autistic Society, Zatrudnianie osób z Zespołem Aspergera poradnik praktyczny, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2008.
 • Tammet D., Urodziłem się pewnego błękitnego dnia. Pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z Zespołem Aspergera, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010
 • The National Autistic Sociaty, Zatrudnianie osób z Zespołem Aspergera poradnik praktyczny, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2008
 •  Willey L.H.(red.): Zespół Aspergera w okresie dojrzewania. Wzloty, upadki i cała reszta. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2006.
 • Winczura Barbara.: Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, IMPULS, 2008. 
 • Winter M.: Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, Wydawca: Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.
 • (źródło: SYNAPSIS) www.synapsis.waw.pl

• AUTICA, Wydawca: Fundacja SYNAPSIS, zeszyt nr 1/2004.
• Balik B., Deja A., Grochowska J., Pęczkowska E., Wroniszewski M. rozdz. V „Standardy postępowania diagnostyczno- orzekająco-rehabilitacyjnego w autyźmie dziecięcym” [w] „Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco- rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół”, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2005. 
• Baron-Cohen S., Bolton P.: Autyzm. Fakty. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, Kraków 1999.
• Bobkowicz-Lewartowska L.: Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2000, wyd. III (recenzja)
• Delacato C.H.: Dziwne i niepojęte. Autystyczne dziecko. Fundacja „Synapsis”, Warszawa 1995.
• Frith U.(red.): Autyzm i Zespół Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
• Gałkowski T.: Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym. WSiP, Warszawa 1995.
• Gałkowski T., Kossewska J. (red.): Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
• Hart Ch. A.: Przewodnik dla rodziców dzieci autystycznych. Fundacja im. Wojtka Wadowskiego, Łódź 1995.
• Jaklewicz H.: Autyzm wczesnodziecięcy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1993.
• Jaklewicz H. (red.): Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autysytycznym, Gdańsk 1998.
• Konstantareas M. M., Blakstock E. B., Webster Ch. D.: Autyzm. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Warszawa 1992. • Kruk-Lasocka J.: Autyzm, czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2003.
• Kruk-Lasocka J. (red.): Z problematyki autyzmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
• Morgan H.: Dorośli z autyzmem. Teoria i praktyka. Fundacja Wspólnota Nadziei, Kraków 2004.
• Parker J., Randall P.: Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2001
• Peeters T.: Autyzm: co to jest? Jak go rozpoznać? Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1996.
• Pisula E.: Autyzm. Fakty, wątpliwości, opinie. WSPS, Warszawa 1993.
• Pisula E.: Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003.
• Pisula E.: Autyzm u dzieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
• Pisula E.: Małe dziecko z Autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005
• Pisula E.: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
• Sacks O.: Antropolog na Marsie. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999.
• Shattock P., Savery D.: Autyzm jako zaburzenie metaboliczne. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2000.
• Wokół diagnozowania autyzmu. Grupa robocza ds. współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie psychiatrii dziecięcej, Kraków 1998.
• Zabłocki, K: Autyzm. Novum, Płock 2002.
• Żyć z autyzmem. Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki osób dorosłych z autyzmem. Wydawnictwo Jak, Kraków 2002.

(źródło: SYNAPSIS) www.synapsis.waw.pl

• Błeszyński J.: Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia. WSP, Słupsk 1998.
• Błeszyński J. (red. nauk.): Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, wyd.II zmienione (recenzja)
• Błeszyński J. (red.): Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. Teoria-Metodyka-Przykłady. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2004.
• Danielewicz D., Pisula E. (red.): Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane Zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.
• Esveldt-Dawson K., Kazdin A.: Jak utrwalać wyuczone zachowanie (seria: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 2000.
• Gabony P., Glasson F., Żyć z autyzmem. Uczymy się…, Zeszyty I-IX. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2005.
• Gray C., Leihg A., Historyjki społeczne. Ja i mój świat, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2005. (recenzja)
• Hall R.V., Hall M.L.: Jak stosować systematyczną uwagę i aprobatę (z serii: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk 2000.
• Hall R.V., Hall M.L.: Jak stosować wzmocnienia(z serii: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk 2000.
• Lovaas O. I.: Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. WSiP, Warszawa 1993.
• Maurice, C. (red.): Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem. Twigger. Warszawa 2002.
• McKernan T., Mortlock J.: Autyzm w centrum uwagi – podręcznik dla profesjonalistów. Fundacja Wspólnota Nadziei, Kraków 2004.
• Mesibow, G., Schopler, E., Schaffer, B., Landrus, R.: Profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP). Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Tom IV. Twigger, Warszawa 2002
• Pisula E., D. Danielewicz (red.nauk.): Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005.
• Schopler E., Lansing M., Waters.: Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1991.
• Schopler E., Reichler R. J., Bashford A., Lansing M. D., Marcus L. M.: Profil Psychoedukacyjny. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystcznym, Gdańsk 1995.
• Schopler E., Reichler R. J., Lansing M.: Techniki nauczania dla rodziców o profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995.
• Striefel S.: Jak uczyć przez modelowanie i imitację (z serii: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. Gdańsk 2000.
• Waclaw W., Aldenrud U., Ilsted S.: Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Praktyczne doświadczenia z codziennej pracy. „Śląsk” , Katowice 2000.
• Żyć z autyzmem – seria 9 książeczek – Stowarzyszenie profesjonalistów pracujących na rzecz Osób z Autyzmem (CoSPPA). Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.(recenzja)

(źródło: SYNAPSIS) www.synapsis.waw.pl

• Amenta III A. Ch.: Krzyś jest wyjątkowy. Dla dzieci z autyzmem, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 
• Brauns A., Barwne cienie i nietoperze. Życie w autystycznym świecie, MEDIA RODZINA, Poznań 2009
• Cholewa-Selo, A.: Oswoić świat. Świat Książki, Warszawa 2003.
• Clairborne Park, C., Oblężenie. Rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego. Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2003.
• Copeland J..: Z miłości do Ani. Fundacja „Synapsis”, Warszawa 1995.
• Gagelmann H.: Kaj znów się śmieje. Iskry, Warszawa 1988.
• Grandin T., Scariano M. M.: Byłam dzieckiem autystycznym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław 1995.
• Jackson L., Świry, dziwadła i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2005. (recenzja)
• Janssen K., Mój brat jak huragan, Novus Orbis, Sopot 2007.
• Kaufman B. N.: Przebudzenie naszego syna. Zwycięstwo miłości nad chorobą. Fundacja „Synapsis”, Warszawa 1994.
• Kaufman B. N.: Uwierzyć w cud. Fundacja „Synapsis”, Warszawa 1995.
• Maciarz A., Biadasiewicz M.: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Studium przypadku Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.
• Maciarz A., Biadasiewicz M.: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, wyd. II (recenzja)
• Tammet D., Urodziłem się pewnego błękitnego dnia. Pamiętnik nadzwyczajnego umysłu z zespołem Aspergera, Wydawnictwo Czarne, Sękowa 2010
• Wesołowska, M. Pomóż mi opanować strach przed światem. Wydawnictwo Studio X, Warszawa 2002.
• Wiliams D.: Nikt nigdzie, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2005 (recenzja)
• Zőller D.: Gdybym mógł z wami rozmawiać… Fundacja „Synapsis”, Warszawa 1995.

(źródło: SYNAPSIS) www.synapsis.waw.pl

• Affolter F.: Spostrzeganie, rzeczywistość, język. WSiP, Warszawa 1997.
• Błeszyński J. (red.): Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006.
• Brostoff J., Gamlin L.: Alergia i nietolerancja pokarmowa. Wydawnictwo „Litera”, Kraków 1994.
• Dietl Z., Wiatr, M., Wroniszewska, M., Wroniszewski, M.: Autyzm w Europie. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2002.
• Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina of Poznań 1997.
• Golińska B., Kurzawa R.: Alergia pokarmowa u dzieci. Patogeneza, diagnostyka i leczenie. a – medica press 1999.
• Kodeks postępowania dla trenerów w zakresie stosowania interwencji fizycznych w odniesieniu do osób: z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowany przez BILD. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2004.
• Maas V. F. : Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej. WSiP 1998
• Rajner A., Wroniszewski M.: Można im pomóc. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2002.
• Rajner A., Wroniszewski M.: Skutecznie i profesjonalnie. Poradnik dla organizacji pozarządowych zajmujących się z autyzmem. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2002.
• Sacks O.: Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1994.
• Serafin T. (red.:): Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Poradnik dla organizatorów, dla terapeutów oraz dla rodziców. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa, 2005.
• Von Tetzchner S., Martisen H.: Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się. Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania Się „Mówić bez słów”. Warszawa 2002.
• Walczowska-Dutka M.: Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2005.

(źródło: SYNAPSIS) www.synapsis.waw.pl

 • Szukając Vivian Meier (2014)
 • Odmieniec (2012) White frog
 • Visionary (2012)

 • Extremely Loud and Incredibly Close (2011) 

 • Fly Away (2011)

 • The Red Kite Projekt (2011)

 • Exodus Fall (2011)
 • W kosmosie nie ma uczuć (2010)
 • Haiyang tiantang (2010)

 • Nazywam się Khan (2010)
 • Temple Grandin (2010)

 • Mary I Max (2009)
 • Horse Boy (2009)

 • Adam (2009)

 • Moskitiera / Mosquitera, La (2009)

 • Loving Lampposts (2009)

 • Dark Floors (2008)

 • Autistic-Like : Graham’s Story (2008)
 • Genialne i autystyczne (2008)
 • Czarny Balonik (2008)

 • Diabelskie igraszki (2008)

 • Piękne umysły – Mistrzowie pamięci (2008)
 • Piękne umysły – Efekt Einsteina

 • Piękne umysły – Drażliwa kwestia płci [2008]
 • Chocolate / Zen – The Warrior Within (2008)

 • Autyzm, disco i ja Ben X (2007)
 • Moje wlasne niebo (2007)
 • Taki jestem (2007)

 • Autism: The Musical (2007)

 • Na imię ma Sabine (2007)
 • The Boy Inside (2006)

 • Rozstania i powroty (2006)
 • Śniegowe ciastko (2006)
 • Tomek i ja (2006) 
 • Zaklęte serca (2005) 
 • Siedmioro wspaniałych – Magnificent 7 (2005)
 • Marathon (2005)

 • Wybór Fieldera/ Fielder’s Choice (2005)

 • Dziura w sercu (2004)
 • Droga po marzenia / Miracle Run (2004)
 • Sen nocy zimowej (2004)
 • Mój przyjaciel Henry (2004)
 • Odmienne stany moralności (2003)
 • Usłyszeć ciszę (2003)
 • Les Diables,(2002)
 • Paradox Lake (2002)
 • Nicolas (2001)
 • Mój brat Tom (2001)
 • Sam (2001)

 • Obok nas. Her i nærheden (2000)
 • Wspaniała Susann / Isn’t She Great (2000)

 • Molly (1999)

 • Picado fino (1996)

 • Zrozumieć Cisze (1994)
 • Mój syn moje życie – David’s Mother (1994)
 • Oblicza strachu Relative Fear 1994
 • Family Pictures (1993)

 • Dom z kart (1993)
 • Rain Man (1988)
 • O chłopcu, który umiał latać (1986)
 • Son-Rise: A Miracle of Love (1979)

Wybrane materiały z serwisu YouTube:

Tags: No tags

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane