Plakat. Opis działań w projekcie. Znapisy, logotoypy , dzieci

Mała Akademia Kompetencji Społecznych

Plakat. Opis działań w projekcie. Znapisy, logotoypy , dzieci

Tak dla przypomnienia 🙂 

Nasz ulubiony PROJEKT MAKS  będziemy realizować jeszcze w 2022 i 2023 roku! 

Dla przypomnienia co my tam robimy?? 

Projekt Mała Akademia Kompetencji Społecznych nazywana dla potrzeb projektu MAKS, to szereg komplementarnych działań takich jak zajęcia terapeutyczne, grupa wsparcia, turnusy edukacyjne i spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla szeroko pojętego środowiska osób niepełnosprawnych z autyzmem (skrót: osoby ASD – autism spectrum disorders) obejmującego zarówno ich samych jak i ich całe rodziny, a także pracujących z nimi specjalistów oraz zdrowych rówieśników w ramach tzw. wolontariatu koleżeńskiego.

Nasze działania mają na celu zwiększenie aktywności społecznej tych wszystkich grup na rzecz dobra wspólnego. Zakładamy, iż podniesienie stopnia samoorganizacji społecznej oraz zwiększenie aktywności 110 osób ze środowiska osób autystycznych w zakresie budowania i wykorzystywania własnych kompetencji społecznych, przyczyni się do powiększania kapitału społecznego tego środowiska, co jest spójne z celem głównym programu NOWEFIO 2021. Mamy tu na myśli przede  wszystkim kształtowanie samoświadomości naszych uczestników co do własnych kompetencji i ich miejsca w społeczeństwie, a następnie  przygotowanie ich do tworzenia i umacniania więzi społecznych między nimi, a także zachęcenie do rozszerzania tych działań na innych uczestników życia społecznego. To także próba budowania wzajemnego zaufania i aktywności wolontariackiej w ramach różnorodnych aktywności. Wszystkie nasze działania wykorzystują zasadę empowermentu tam, gdzie tylko pozwala na to potencjał uczestników naszego zadania. Jest dla nas niezwykle ważne, aby uczestnicy projektu wiedzieli i czuli, że mają realny wpływ na działania w projekcie. Że są nie tylko jego uczestnikami, ale mają też możliwość wpływać na jego przebieg, dostosowując go do własnych potrzeb, a co za tym idzie poczuć odpowiedzialność za to co robimy wspólnie. Taka metodyka pozwoli na późniejsze usamodzielnianie się i wzmocnienie uczestników w zdobytych kompetencjach, co z pewnością przełoży się na jakość i trwałość osiągniętych efektów projektu.

Plakat Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie dla rodziców i opiekunów. Darmowy projekt szkoleniowy. Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Poszerzanie kompetencji. Sponsor Dolny Śląsk PFRON

Drodzy RODZICE I OPIEKUNOWIE !!!

Azymut – realne wsparcie powstał z potrzeb oddolnych, jako odpowiedzi na zgłaszane przez WAS problemy i pytania.
Widząc nowe wyzwania i zagadnienia, z jakimi radzić muszą sobie w równej mierze, nasi małoletni i Ci całkiem już dorośli podopieczni, jaki to ma wpływ na ich rodziców i opiekunów, do jakich to prowadzi interakcji ze specjalistami i jak bardzo rodziny w spektrum potrzebują wsparcia również wytchnieniowego powstał czteroelementowy system.
➡️ W tym miejscu zapraszamy do zgłoszenia się do udziału w turnusach
DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
REJESTRACJA
➡️ https://tiny.pl/9gd9z ⬅️
Będą to dwa dedykowane cykle warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych/ opiekunów w formie dwóch, pięciodniowych, stacjonarnych „turnusów” edukacyjnych
( jeden cykl dla tych, którzy zaczynają dopiero Swoją drogę w spektrum i drugi cykl, dla weteranów, którzy pragną poszerzyć Swoją wiedzę, ale podstawy już znają)
Dla każdej rodziny przewidziane są 2 godziny indywidualnych konsultacji ze specjalistą.
Zajęcia odbywać się będą codziennie, przez 5 dni, w małych grupach, z przerwami na kawę i obiad.
Zajęcia odbywać się będą w czasie zajęć szkolnych/przedszkolnych dzieci, aby umożliwić Wszystkim udział.
Turnusy mają charakter stacjonarny- NIE ZAPEWNIAMY NOCLEGÓW!
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani noclegiem, będzie taka możliwość, ale płatność będzie we własnym zakresie/ ośrodek wystawia FV)
Obowiązuje projektowy limit godzin/na rodzinę ( 25 godzin)
Zapraszamy!