jak_uzyskac_diagnoze

Jak uzyskać diagnozę?

Jeśli masz ważenie, że rozwój Twojego dziecka nie przebiega typowo i wzbudza to Twój niepokój, najlepiej umówić się na wizytę w ośrodku diagnostycznym, ponieważ lekarze pierwszego kontaktu nie mają specjalistycznej wiedzy z zakresu szerokiego spektrum autyzmu i najczęściej nie zauważają charakterystycznych oznak, widocznych dla specjalisty już w pierwszych trzech latach życia dziecka. (szczegóły w artykule „Autyzm – niepokojące objawy”)

Pamiętaj, że w przypadku spektrum autyzmu, wczesna diagnoza i jak najszybciej udzielone wsparcie i podjęta terapia, mogą odegrać kluczową rolę w lepszym funkcjonowaniu Twojego dziecka w przyszłości.

Jak diagnozować autyzm?

Diagnozę autyzmu stawia zespół specjalistów: psychiatra, psycholog, pedagog specjalny, w oparciu o kryteria diagnostyczne zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD- 10 ( od 2022r bedzie to ICD-11 w którym bardzo znacząco zmieniono klasyfikację). Im wcześniej dziecko zostanie zdiagnozowane i im wcześniej rozpoczęta zostanie rozpoczęte właściwe wsparcie i intensywna terapia tym większa jest szansa na jego bardziej szczęśliwe funkcjonowanie. Aktualnie stosowane metody dają szansę na znaczną poprawę zdolności do samodzielniejszej i bardziej satysfakcjonującej egzystencji osób autystycznych. Jeśli wymagana jest terapia to powinna być przede wszystkim dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości, o odpowiednim stopniu intensywności i koniecznie systematyczna. Nie ma uniwersalnej terapii dla wszystkich osób z autyzmem. Każda z nich jest inna i każda doświadcza skutków własnych trudności. Tylko w efekcie otrzymania wsparcia i zrozumienia jej problemów oraz szerokiego zakresu tolerancji i w razie potrzeby odpowiednio prowadzonej terapii, osoba autystyczna może funkcjonować na takim poziomie integracji społecznej na jaki pozwalać będzie jej potencjał.

Zgodnie z klasyfikacją zaburzeń psychicznych i zachowania stanowiącą istotną część Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów zdrowotnych (ICD-10) autyzm dziecięcy oznaczony jest symbolem F84.0 w dziale F84 o nazwie – całościowe zaburzenia rozwojowe. Do całościowych zaburzeń rozwojowych zaliczono:

 • F84.0 – Autyzm dziecięcy,
 • F84.1 – Autyzm atypowy,
 • F84.2 – Zespół Retta,
 • F84.3 – Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne,
 • F84.4 – Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi,
 • F84.5 – Zespół Aspergera,
 • F84.8 – Inne całościowe zaburzenia rozwojowe,
 • F84.9 – Całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone.

Placówki do których możesz się zwrócić o pomoc:

 • Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „CELESTYN” NZOZ, Mikoszów 27, tel. 071 395 81 01, 57-100 Strzelin
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. Janusza Korczaka SPZOZ, Al. Kasprowicza 64/66 tel. 071 323 64 09, 51-137 Wrocław
 • Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży-Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia dla osób z Autyzmem Dziecięcym 51-116 Wrocław ul. Wołowska 9, tel. 071 352 84 12
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Podwale 13, tel. 071 355 63 61, 50-043 Wrocław

Istnieją również inne miejsca i ciągle powstają nowe, gdzie mogą udzielić Ci fachowej pomocy (szczegóły na dole strony)*

Całościowa terapia autyzmu obejmuje terapię psychologiczno- pedagogiczną, terapię logopedyczną, oddziaływania ukierunkowane na regulację odbioru i przetwarzania bodźców płynących z otoczenia (terapia SI), a także leczenie współwystępujących zaburzeń somatycznych. Osoby z autyzmem mają indywidualnie mniej lub bardziej nasilone problemy z odbiorem bodźców zmysłowych (wzrokowych, słuchowych, czuciowych itd.), co może wpływać znacząco na ich rozwój, zachowanie lub może rozpraszać ich uwagę. W przypadku nasilonych problemów z nadwrażliwością lub zbyt małą wrażliwością, może im to sprawiać duży dyskomfort, ból i cierpienie. Konieczne jest dbanie o ogólny stan zdrowia osób z autyzmem ponieważ dodatkowe choroby mogą znacznie pogarszać ich funkcjonowanie i nasilać np. zaburzenia sensoryczne.

W całościowej opiece nad dziećmi i dorosłymi osobami autystycznymi bardzo istotne jest również odpowiednie wspieranie rodziców i całego otoczenia. Ze względu na fakt, iż u większości osób niepełnosprawność pozostaje do końca życia, problemy rodzin osób dorosłych wiążą się z zapewnieniem całodobowej opieki i wsparcia. Największą trudnością jest nieznajomość specyfiki problemów i potrzeb osób z autyzmem przez otoczenie i instytucje pomocowe.

*Jeśli jesteś mieszkańcem Jeleniej Góry i okolic, możesz zwrócić się do nas bezpośrednio poprzez punkt konsultacyjny, telefonicznie lub mailowo. Postaramy się udzielić wszelkiej pomocy.

Tags: No tags

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane