strona główna

 

autika1

Zapraszamy na ciekawe szkolenia i warsztaty szkoleniowe skierowane do osób, które wychowują, opiekują się, uczą czy w inny sposób wspomagają rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie realizujemy również cykl zajęć terapeutyczno-reahabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w wieku 10-16 lat.

Rodzice czasami mówią „patrzy na mnie jakby mnie nie widział, jakbym był przezroczysty”. Jako całościowe zaburzenie rozwoju, autyzm ma wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania dziecka. Powoduje zaburzenia relacji społecznych i kontaktu, podporządkowaniem się regułom społecznym wynikające z braku ich zrozumienia.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby z autyzmem mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób z autyzmem do: